ANBI-status

Naam: Stichting 010010

RSIN: 856827885

Contactgegevens:
Stichting 010010
Stationsplein 45, 4.004
3031 AK Rotterdam
stichting@010010.nl

Statutair doel
De stichting heeft als doelstelling om computerwetenschap bij jongeren te stimuleren. Die kennis van computers kunnen jongeren vervolgens gebruiken voor talloze innovaties, waaronder gebieden die te maken hebben met robots, games en websites, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur
Voorzitter: B. van den Bosch
Vice-voorzitter: A. Safak
Secretaris-penningmeester: D. Jacobs
Directeur: J.S. Klein

Downloads

Jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018
Accountantsverklaring
Beleidsplan 2018-2020
CBF erkenningspaspoort